Rada Programowa i Komisja Rewizyjna PTPP

Skład Rady Programowej:

Prof. Helena Sęk 
(Honorowa Przewodnicząca)

Anna Borkowska - przewodnicząca
Ewa Trzebińska
Elżbieta Kasprzak
Dorota Jasielska
Łukasz KaczmarekSkład Komisji Rewizyjnej:

Anna Gabińska - przewodnicząca
Anna Braniecka
Agnieszka Zawadzka

Comments