NASZE UCZESTNICTWO W XXXV ZJEŹDZIE PTP W BYDGOSZCZY – 18-21 września 2014 r.

opublikowane: 30 wrz 2014, 06:16 przez ptpp poz

W trakcie Zjazdu PTP zorganizowaliśmy dwa sympozja tematyczne:

Sympozjum: Metody badawcze w psychologii pozytywnej (prowadzący: Marlena Kossakowska i Mariusz Zięba)

·         Marlena Kossakowska, P. Kern,  J. Butler "PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w ujęciu koncepcji teoretycznej PERMA Martina Seligmana"

·         D. Karaś,  J. Cieciuch, C. Keyes "Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa"

·         M. Najderska, J. Cieciuch "Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru z zasobów International Personality Item Pool"

·         Teresa Chirkowska-Smolak "Polska adaptacja kwestionariusza UWES  do pomiaru zaangażowania w pracę W. Schaufeliego i A. Bakkera"

·         Mariusz Zięba "Polska adaptacja Change in Outlook Questionnaire - wyniki wstępne"

·         Alicja Malina "Skala Osobistej Adaptacyjności - polska adaptacja skali do pomiaru prężności Lifespan Individual Resilience Scale (LIRS) C. Harms, J. A. Pooley, L. Cohen"

 

Sympozjum: Pozytywna psychologia pracy (prowadzący: Anna Zalewska i Agnieszka Czerw)

·         Agnieszka Czerw, Anna Borkowska "Wizerunek „pracy przyjemnej” oraz „pracy wartościowej” w oczach pracowników i studentów"

·         Beata Wolfigiel "Doświadczenia przepływu w zadaniach zawodowych"

·         Anna Zalewska "Konflikty praca-rodzina i zdrowie w zależności od poziomu zasobów osobistych"

·         Jacek Załuski "Rodzaje wsparcia społecznego i ich wpływ na budowanie odporności psychicznej pracowników"

·         Elżbieta Kasprzak "Rodzaj pracy a styl orientacji zawodowej"

·         Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka "Postawa zadowolenia z pracy i przymusu wobec pracy w kontekście obszarów wartości Ja i wybranych cech pracowników oraz organizacji"

 

Ponadto reprezentowali nas jeszcze nasi członkowie z indywidualnymi referatami lub plakatami:

 ·         Mariusz Zięba "Ton afektywny w autonarracjach"

·         Marlena Kossakowska: (wraz z Borowa, D., Robitschek, C) „Polska walidacja kwestionariusza PGIS II (Personal Growth Initiative Scale-II)”

·         Marlena Kossakowska (wraz z Kern, P., Butler, J.) „PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w ujęciu koncepcji teoretycznej PERMA Martina Seligmana”

·         Bogusława Lachowska „Przekonania o własnej skuteczności członków rodziny w kontekście jakości życia”

Comments