NASZE UCZESTNICTWO W XXXV ZJEŹDZIE PTP W BYDGOSZCZY – 18-21 września 2014 r.

opublikowane: 22 maj 2014, 11:15 przez Łukasz Kaczmarek   [ zaktualizowane 22 maj 2014, 11:19 ]


Nasi członkowie organizują dwa sympozja tematyczne:

 • Sympozjum: Metody badawcze w psychologii pozytywnej (prowadzący: Marlena Kossakowska i Mariusz Zięba)
 • Kossakowska, M., Kern, P., Butler, J. PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w ujęciu koncepcji teoretycznej PERMA Martina Seligmana.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa
 • Najderska, M., Cieciuch, J. Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru z zasobów International Personality Item Pool.
 • Teresa Chirkowska-Smolak, T. Polska adaptacja kwestionariusza UWES do pomiaru zaangażowania w pracę W. Schaufeliego i A. Bakkera
 • Mariusz Zięba. Polska adaptacja Change in Outlook Questionnaire - wyniki wstępne.
 • Alicja Malina. Skala Osobistej Adaptacyjności - polska adaptacja skali do pomiaru prężności Lifespan Individual Resilience Scale (LIRS) C. Harms, J. A. Pooley, L. Cohen.

 • Sympozjum: Pozytywna psychologia pracy (prowadzący: Anna Zalewska, Agnieszka Czerw)
 • Agnieszka Czerw, Anna Borkowska (Politechnika Wrocławska we Wrocławiu): Wizerunek „pracy przyjemnej” oraz „pracy wartościowej” w oczach pracowników i studentów
 • Beata Wolfigiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach): Doświadczenia przepływu w zadaniach zawodowych
 • Anna Zalewska (SWPS w Poznaniu): Konflikty praca-rodzina i zdrowie w zależności od poziomu zasobów osobistych
 • Jacek Załuski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie): Rodzaje wsparcia społecznego i ich wpływ na budowanie odporności psychicznej pracowników
 • Elżbieta Kasprzak (UKW w Bydgoszczy): Rodzaj pracy a styl orientacji zawodowej
 • Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański): "Postawa zadowolenia z pracy i przymusu wobec pracy w kontekście obszarów wartości Ja i wybranych cech pracowników oraz organizacji"


P​onadto reprezentują nas jeszcze nasi członkowie z indywidualnymi referatami lub plakatami:
 • Mariusz Zięba "Ton afektywny w autonarracjach"
 • Marlena Kossakowska: (wraz z Borowa, D., Robitschek, C.) „Polska walidacja kwestionariusza PGIS II (Personal Growth Initiative Scale-II)”
 • Marlena Kossakowska (wraz z Kern, P., Butler, J.) „PERMA Profil – krótka metoda do badania dobrostanu w ujęciu koncepcji teoretycznej PERMA Martina Seligmana”
 • Bogusława Lachowska „Przekonania o własnej skuteczności członków rodziny w kontekście jakości życia"Comments