Konferencja: Wartości i sens życia

opublikowane: 23 wrz 2015, 07:51 przez ptpp poz   [ zaktualizowane 23 wrz 2015, 07:54 ]
W dniach 21-22 września 2015 w Poznaniu odbyła się konferencja pt "Wartości i sens życia". Tematyka tak bliska naszym zainteresowaniom nie mogła nas nie poruszyć. Dlatego w ramach tej konferencji znalazło się wiele wykładów i referatów naszych członków.
Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaproszeni byli prof. A. Zalewska i ks.prof. D. Krok. Natomiast w trakcie sesji tematycznych swoje badania omówiło jeszcze czworo naszych członków. Poniżej prezentujemy autorów i ich tematy.

A. Zalewska "Wartości a jakość życia - różne ujęcia badawcze"
D. Krok "Psychologia w poszukiwaniu sensu życia. Metodologiczne aspekty badań nad poczuciem sensu życia i jakością życia"
A. Borkowska "Wspólnota wartości: deklaracje czy rzeczywistość? Analiza przypadku"
A. Zawadzka "Indywidualizm i kolektywizm a aktywność obywatelska i subiektywny dobrostan młodzieży polskiej z rożnych środowisk"
M. Zięba "Przeżycia religijne, duchowe lub mistyczne w narracjach młodych dorosłych"
A. Czerw "Ważność pracy zawodowej w życiu kobiet – raport z badań"
Comments