Narzędzia

Na tej stronie znajdą Państwo zbiór narzędzi niezbędnych do prowadzenia badań naukowych w obszarze psychologii pozytywnej.

Skala Ciekawości i Eksploracji-II. Pomiar ciekawości jako cechy osobowości. Ciekawość definiowana dwuczynnikowo jako obecność tendencji do poszukiwania nowej wiedzy i doświadczeń (sięganie/ stretching) oraz preferencja wobec nowości i niepewności (obejmowanie / embracing). [arkusz odpowiedzi z kluczem]

Skala Sprężystości Psychicznej.
Narzędzie służy do pomiaru sprężystości psychicznej (ego-resiliency) definiowanej jako adaptacyjna elastyczność wynikająca ze zdolności dostosowania poziomu kontroli w zależności od sytuacji (Letzring, Block, Funder, 2005). Sprężystość psychiczna wraz z powiązanym z nim pojęciem samokontroli, czy też kontroli ego, to według autorów podstawowe cechy osobowości umożliwiające zrozumienia procesów motywacyjnych, emocjonalnych oraz zachowania. Pozwalają wyjaśnić funkcjonowanie osób dobrze radzących sobie ze stresem, jak i wniknąć w genezę zaburzeń psychicznych. [arkusz odpowiedzi z kluczem] [raport z walidacji].
Comments