I Konferencja Psychologii Pozytywnej

W dniach 17-19 maja 2013 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce

Organizatorem była Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Sopocie. Główną inicjatorką była dr Marlena Kossakowska

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej objęło ją patronatem


Do udziału w konferencji zapraszał Prezydent International Positive Psychology Association (IPPA):

"As the President of the International Positive Psychology Association it is my great pleasure to encourage you to take part in the First International Conference on Positive Psychology in Sopot (Poland). I am convinced that this Conference will significantly contribute to the advancement of positive psychology as initially envisioned by Martin Seligman and Mihaly Csikszentmihalyi in 2000 and in line with the mission of the International Positive Psychology Association.

Come to Sopot, Poland - the beautiful town on the Baltic Sea and share positive psychology!"                       

Robert J. Vallerand, Ph.D.

President of the International Positive Psychology Association
Professeur et Directeur,
Laboratoire de Recherche sur le Comportement Social
Département de Psychologie
Université du Québec à Montréal, 
Canada

 

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska - przewodniczącą
 • prof. dr hab. Irena Heszen,
 • prof. dr hab. Bogdan Wojciszke,
 • prof. dr hab. Anna Zalewska,
 • dr hab. Krystyna Drat Ruszczak, prof. SWPS,
 • dr Agnieszka Czerw,
 • dr Łukasz Kaczmarek,
 • dr Marlena Kossakowska,
 • dr Mariusz Zięba
 • prof. dr hab. Helena Sęk – Członek Honorowy

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr Marlena Kossakowska - przewodnicząca
 • dr Dorota Kalka (SWPS, Sopot),
 • dr Elżbieta Kasprzak (UKW, Bydgoszcz),
 • dr Sylwiusz Retowski (SWPS, Sopot),
 • mgr Dorota Jasielska (UW, Warszawa),
 • Iwona Konkel – Sekretarz

 

UCZESTNICY

W konferencji wzięło udział w sumie 193 uczestników, a także 13-stu spośród 15-stu członków Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego, co daje łączną sumę 206 uczestników konferencji. Wśród uczestników konferencji przybyło 112 osób będących studentami lub doktorantami. 114 osób spośród wszystkich uczestników- ponad 50%, brało aktywny udział w konferencji.

W konferencji wzięło udział 11 uczestników z zagranicy, reprezentujących łącznie 9 ośrodków naukowych z całego świata, m. in.:

 • University of Pennsylvania w Filadelfii, USA;
 • University of Bretagne Occidentale w Rennes we Francji;
 • Sports and Physical Education Training College of Angers we Francji;  
 • Freie University w Berlinie;
 • Institute for Applied Behavior Analysis, Los Angeles, USA;
 • University of Twente, Holandia; 
 • Loughborough University, School of Sport, Exercise and Health Sciences, UK;
 • The Legend Institute, New York, USA;
 • University of Trier, Niemcy


PROGRAM KONFERENCJI - do pobrania

Podczas konferencji odbyło się 7 wykładów plenarnych, wygłaszanych przez polskich oraz zagranicznych naukowców:

 • dr James Pawelski, (University of Pennsylvania, USA)-  Co psychologowie pozytywni rozumieją pod pojęciem "pozytywny"?/ What Do Positive Psychologists Mean by "Positive"?
 • prof. Ralf Schwarzer, (Freie University, Berlin; SWPS)- Pozytywna zmiana zachowań zdrowotnych
 • dr Charles Martin- Krumm, (University of Bretagne Occidentale w Rennes; Sports and Physical Education Training College of Angers; Francja)- Czy optymizm ma wpływ na życie?/ Optimism, does it have an impact on our life?
 • prof. dr hab. Irena Heszen, (SWPS)- Zdrowie w ujęciu pozytywnym i jego psychologiczne uwarunkowania.
 • prof. dr hab. Maria Jarymowicz, (UW)- Szczęście własne i cudze: przesłanki w regulacji automatycznej i refleksyjnej
 • prof. dr hab. Ewa Trzebińska, (SWPS)- Lepiej niż pozytywność: Mieszane emocje
 • prof. dr hab. Anna Zalewska, (SWPS)- Konflikty praca-rodzina a zdrowie - regulacyjna rola zaangażowania i zadowolenia z pracy

 

Podczas konferencji odbyło się

10 sympozjów poświęconych zagadnieniom psychologii pozytywnej, podczas których wygłoszono 51 referatów, odbył się jeden panel dyskusyjny, w którym brali udział: prof. Ewa Trzebińska, prof. Maria Ledzińska, prof. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Bogdan Wojciszke, dr Mariusz Zięba. Prowadzącą panelu była dr Marlena Kossakowska.

Przeprowadzono także 11 warsztatów oraz zaprezentowano 38 posterów.

Językiem konferencji był język angielski i polski.

Dokładny program konferencji znajduje się w załączniku.

 FOTOREPORTAŻ

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Niektórzy uczestnicy konferencji, prezentujący doniesienia z przeprowadzonych przez siebie badań naukowych z zakresu psychologii pozytywnej, opublikowali artykuły w czasopismach naukowych: Psychologia Jakości Życia oraz Polish Psychological Bulletin.

Comments