II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce.

Dlatego oferta konferencji skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów) jak i do praktyków pracujących w różnych obszarach, w których wiedza z psychologii pozytywnej może być przydatna.

Chcielibyśmy, aby w trakcie konferencji poruszone były zagadnienia dotyczące efektywnego, wartościowego  i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka w bardzo różnych kontekstach: zdrowia, rozwoju osobistego, edukacji, pracy zawodowej, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania społecznego, realizowania swoich pasji,  i innych…

Konferencja będzie miała formułę konferencji ogólnopolskiej, z wykładowym językiem polskim. Jednak mamy przyjemność ogłosić, że swój udział potwierdzili także goście zagraniczni, których wykładów posłuchamy. Będą to Amy Wrzesniewski (obszar psychologii organizacji) oraz Ryan Niemiec (obszar rozwoju osobistego).

KOMITET NAUKOWY IIKPP:                                         Zapraszamy na stronę konferencji

Prof. dr hab. Helena Sęk                                                    www.konferencja-psych-pozyt.pl
Prof. dr hab. Ewa Trzebińska
Dr hab. Anna Zalewska
Prof. dr hab. Bogdan Wojciszke
Dr Agnieszka Czerw
Dr Marlena Kossakowska
Dr Mariusz Zięba


03 lipca 2015r ukazał się komunikat nr 1 - pobierz załącznik poniżej
Ċ
ptpp poz,
3 lip 2015, 13:23
Comments