Zarząd PTPP


Agnieszka Czerw
(przewodnicząca)
 Monika Tarnowska 
(sekretarz) 

 

      

                              
                            Anna Werner-Maliszewska 
                                       (vice-przewodnicząca) 
                                             Mariusz Zięba
                                                    (skarbnik)


                                            Beata Wolfigiel
                                                    (członek)


Comments